Και άλλα στο χρώμα... τον χειμώνα του 2021-2022


Εμπλουτίζουμε συνεχώς τις δράσεις μας!

Αρχιτεκτονική για παιδιά από 9 ετών

και εφήβους

Τρίτη 18:00-19:30

Κόσμημα για ενήλικες

Τρίτη 18:00-20:00

Εικονογράφηση και συγγραφή ιστορίας για ενήλικες Πέμπτη 19:00-21:00

Πρωινά τμήματα σχολικών επισκέψεων

με θεματικές συνδεδεμένες με τα εργαστήρια δεξιοτήτων και άλλες ιδέες !


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square