Έργα τμήματος ενηλίκων

Λάδι

Λάδι

λάδι σε καμβά

λάδι σε καμβά

λάδι σε καμβά

λάδι σε καμβά

λάδι σε καμβά

λάδι σε καμβά

λάδι σε καμβά

λάδι σε καμβά

λάδι σε καμβά

λάδι σε καμβά

συνεργασία με ψηφιακό τάμπλετ

συνεργασία με ψηφιακό τάμπλετ

κάρβουνο σε καμβά

κάρβουνο σε καμβά

λάδι σε καμβά

λάδι σε καμβά

Λάδι

Λάδι

Λάδι

Λάδι

Νωπογραφία

Νωπογραφία

Μικτή τεχνική

Μικτή τεχνική

Λάδι

Λάδι

Λάδι

Λάδι

Μικτή τεχνική

Μικτή τεχνική

Μολύβι

Μολύβι

Λάδι

Λάδι

Νωπογραφία

Νωπογραφία

Λάδι

Λάδι

Σύνθεση

Σύνθεση

Μολύβι

Μολύβι

Ακρυλικό

Ακρυλικό