Παρακαλούμε πολύ για να λαμβάνετε χρήσιμες πληροφορίες για τυχόν έκτακτες  αλλαγές στην διεξαγωγή των μαθημάτων,  που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς,

εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter η συχνότητα του οποίου δεν θα υπερβαίνει τα 3 ή 4 email τον μήνα. 

Ευχαριστούμε πολύ.